Wednesday, October 7, 2009

Iktibar dari Peristiwa Gempa Bumi yang berlaku baru-baru ini

Salam, Gempabumi di Padang terjadi pada pukul 17.16 & 17.58, dan di Jambi pada 08.52 hari berikutnya. Cuba perhatikan terjermahan Quran ayat :Surah 17:16 (Juz 17 Surah Al Isra Ayat 16), 17:58 (Juz 17 Surah Al Isra Ayat 58) & 08:52(Juz 8 Surah Al Anfal Ayat 52) ; ALLAHHUAKBAR


Sahabat-sahabat, sila rujuk makna ayat Quran, sesungguhnya segalanya telah di aturkan & ambillah iktibar darinya.

Hendaklah ingat mengingat antara kita.


(17:16) “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta`ati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”


(17:58) “Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh).”


(8:52) “(keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir`aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaan-Nya.”

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
free counters

World Time


All right reserved © 2007. All materials presented belong to Mohamadj at www.mohamadj.com. Any materials can be reproduced with permission without changing the original content and has to be credited. Other material not stated belong to Mohamadj belongs to its owner.

Copyright © 2009 www.mohamadj.com